NOVĚ OTEVŘENO - zahajujeme 5.7.2023

Návštěvní doba:      od 10:00 do 17:30 hodin.

Vážení návštěvníci, připravili jsme pro vás celodenní zábavu na vzduchových trampolínách. k využití volného času a radosti vašich dětí. Trampolína je určena pro „děti“ od 3 do 99 let, zařízení využíváte na vlastní nebezpečí. Pro příjemný a ničím nerušený pobyt Vás žádáme, o dodržování podmínek návštěvního řádu.

Podmínky pro vstup a užívání trampolín:
  • Zaplacení vstupného ve výši 80,-Kč za osobu/den (cena zahrnuje platnou sazbu DPH), pokladna se nachází v místě hlavní pokladny za Občerstvením u lanovky
  • Děti do 6-ti let musí být pod dohledem osoby starší 18 let! Dohlížející osoba nemusí hradit vstupné, pokud nevstupuje na trampolíny a neužívá je.
  • Každý uživatel musí mít po celou dobu užívání trampolín umístěn na předloktí rozlišovací papírový pásek, bez něj není vstup na trampolíny povolen
  • Návštěvníci jsou povinni respektovat návštěvní řád, řídit se pokyny odpovědné osoby a udržovat čistotu.
  • Uživatelé trampolín jsou povinni chovat se ukázněně a tak, aby neohrožoval sám sebe ani ostatní návštěvníky.