typ jízdého jednosměrná / one direction zpáteční / return direction
Dospělí / Adults 100 150
Děti / Children 60 80
Junioři, studenti / Juniors, Students 80 110
Senioři / Seniors 80 110
Rodina 2+1 / Family 2+1 230 340
Rodina 2+2 / Family 2+2 270 390
Rodina 2+3 / Family 2+3 310 440
Rodina 1+1 / Family 1+1 150 210
Rodina 1+2 / Family 1+2 190 270
Rodina 1+3 / Family 1+3 230 320